Search
  2017-05-24

  Jakten på det rätta ljudet

  Det är ingen tillfällighet att en Volvolastbil låter som den låter. För att skapa den optimala ljudbilden som ökar trafiksäkerheten och bidrar till körglädjen har Volvo satt ihop ett team av ljudspecialister.

  Det är många faktorer som påverkar hur säker och bekväm en lastbil är. Ny teknik, automatiserade körsystem och nytänkande design är bara en del av allt som ingår i utvecklingen av framtidens lastbilar. Något som är lätt att glömma bort är ljudet, och hur mycket det påverkar körupplevelsen.

  Volvo Lastvagnar har jobbat med ljudoptimering i flera decennier. Sedan den första ljudstudion invigdes i Göteborg 1982 har ljudbilden i lastbilarna modifierats med stor noggrannhet. Här jobbar i dag ett specialistteam av ljud- och vibrationsingenjörer kontinuerligt för att se till att Volvo ligger steget före konkurrenterna.

  I ljud- och vibrationslabbet sjuder det av aktivitet. Här finns mängder av spännande maskiner med röda lampor, ljuddämpande material på väggarna och en testlastbil i mitten av den stora isolerade studion. Vi träffar tre NVH-ingenjörer (noise, vibration and harshness), som tillsammans har flera års specialisterfarenhet. Theresia Manns, Geir Andresen och Torbjörn Ågren har ett tätt samarbete i ett team på omkring tio ingenjörer, i första hand på Göteborgskontoret men även ute på Volvo Lastvagnars testanläggning i Hällered.

  – Vårt uppdrag är att optimera alla in- och utvändiga ljud som genereras av våra lastbilar. Många tror att vi bara jobbar med att dämpa ljudnivån, men för oss handlar det lika mycket om att höja kvalitetsnivån på ljudet. Vi vill uppnå en så god ljudkvalitet som möjligt och förbättra förarens upplevelse, både vad gäller säkerhet och komfort, säger Theresia Manns.

  Torbjörn Ågren förklarar att samarbetet med andra delar av organisationen är avgörande för utvecklingen.

  – Varje lastbilsfunktion har en dedikerad projektledare som ansvarar för utvecklingen av just den funktionen. Vår arbetsgrupps funktion är hela fordonets ljud. För att genomföra vårt arbete har vi regelbunden kontakt med de som ansvarar för komponenterna och projektprogrammet. Produktplaneringen definierar kraven på en övergripande nivå och vi samarbetar med dem för att fastställa exakt vad kunden vill ha för ljudbild. Naturligtvis följer vi alla lagkrav och håller oss uppdaterade om dem. Det är också viktigt att bevaka konkurrenternas arbete på det här området, säger han.

  NVH-ingenjörernas dagliga arbete går ut på att testa och utveckla ljudkällorna för Volvos olika lastbilsmodeller. Enligt lag ska alla verifierade ljudtester av lastbilar utföras utomhus.

  – I dagsläget godkänner myndigheterna inte inomhustestning. Men det kan förändras i framtiden. Volvo Lastvagnars ISO-testanläggning är därför oumbärlig i vårt arbete med ljudverifiering. Det är svårt att simulera verkliga förhållanden inomhus och därför gör vi de lagstadgade testerna utomhus, säger Geir Andresen.

  Kraven för lastbilars tillåtna ljudnivåer regleras världen över av sträng lagstiftning. I Europa följer vi ECE:s (Ekonomiska kommissionen för Europa) bestämmelser, men direktiven om ljudnivåer varierar från marknad till marknad. Dessutom finns det lokala bestämmelser som måste tas hänsyn till.

  Den avancerade inspelnings- och övervakningsutrustningen som står utspridd i laboratoriet vittnar om att ljudoptimering är ett komplicerat jobb. En pryl som sticker ut är en 3D-akustikkamera, som ser ut som en stor discokula utrustad med flera utstickande mikrofoner. Kameran används för att söka efter ljudkällor i hyttinteriören. Med hjälp av algoritmer skapar den en bild av ljudnivån där höga ljudnivåer illustreras med ljusa färgzoner. Detta hjälper teamet att isolera specifika ljudkällor och bättre anpassa dem till lastbilens önskade ljudbild.

  En annan viktig aspekt i arbetet är att använda ljud för att förse föraren med rätt information.

  – Lastbilens respons är lättare att höra än att se för den som sitter i hytten. Ljudet förmedlar information som föraren reagerar på. Ofta registrerar man inte ett obehagligt ljud förrän det är borta, säger Theresia Manns.

  När teamet ska mäta den totala ljudnivån för en lastbil är det mycket att ta hänsyn till.

  – Ibland när vi minskar ljudnivån från ett område på fordonet kan det medföra att ett annat, tidigare ohörbart ljud plötsligt framträder. Vi måste se till hela lastbilen. Ibland kan till exempel ljudåterkoppling från andra områden överföras till hyttinteriören. Därför spelar ljudisoleringen och det ständiga utvecklingsarbetet en viktig roll, fortsätter Geir Andresen.

  För att bidra till en trygg och behaglig arbetsmiljö för föraren optimeras även frekvensnivån på ljudet inuti hytten.

  – Förarna blir trötta av lågfrekventa ljud. Vårt jobb är att se till att föraren upplever en harmonisk ljudbild och inte besväras av oljud. Vårt mål är att skapa en hyttmiljö som föraren kan tillbringa så mycket tid som möjligt i utan att utsättas för monotona läten, säger Theresia Manns.

  Men det är inte helt enkelt att isolera ett specifikt ljud inuti lastbilen. En tidskrävande testmetod som teamet bland annat jobbar med går ut på att kapsla in hela lastbilen för att kunna undersöka en enskild ljudkälla i detalj. Men de använder sig också av mindre tidskrävande metoder, både i testcellen och på testanläggningen.

  – Vi har som mest att göra när verifieringen ska ske utomhus och vädret är gynnsamt. Det är mycket förarbete. När nya lagkrav är på ingång har vi också fullt upp. Samma sak gäller vissa perioder i olika projekt, säger Torbjörn Ågren.

  När vi lämnar teamet ska de precis sätta i gång arbetet med 3D-akustikkameran igen. Torbjörn Ågren påpekar att teamets arbete främst går ut på att finna rätt balans, både bokstavligt och bildligt talat.

  – Vi vill hitta modifieringar som bidrar till körupplevelsen på ett positivt sätt. Det handlar om att göra stegvisa förbättringar. Vi vill ju trots allt att lastbilen ska låta som en Volvo.

  Text: Alistair MacDuff Foto: Sören Håkanlind

  KATEGORIER:
  Lastbilar & teknik
  TAGS:
  ljud, motorljud, ljudlabb, lågfrekvent ljud, ljudkällor, ljudnivå, buller, NVH-ingenjörer

  Kommentarer

  RSS
  BESÖK DATORVERSIONEN