Search
  2016-09-08

  Självkörande Volvo FMX testas i Boliden-gruva

  Under de närmaste ett och ett halvt åren ska självkörande Volvo FMX-lastbilar testas i trafik i Bolidens gruva i Kristineberg. Målet är att undersöka hur tekniken kan bidra till säkra och produktiva transporter inom ett krävande avgränsat användningsområde.

  När Volvo Lastvagnar tidigare i år för första gången presenterade en självkörande Volvo FMX väckte det stort intresse i branschen. Nu är det dags att pröva tekniken under verkliga förhållanden. Platsen är 1 000 meter under jord i Bolidens gruva i Kristineberg i norra Sverige. Här ska en första självkörande FMX-lastbil tas i drift under hösten och under nästa år ska trafiken successivt utökas med ytterligare tre. 

  Lastbilarna som ska användas i gruvan är fabrikstillverkade Volvo FMX som utrustats med ny funktionalitet. Bland annat ingår ett system med radar/laserbaserade sensorer. Systemet används initialt för att läsa av gruvans geometri och skapa en karta över den väg som lastbilen ska följa. Den insamlade informationen används sedan för att reglera fordonens styrning, växling och hastighet. Vid varje ny körning utnyttjas sensorerna för att kontinuerligt känna av området runt lastbilen och ytterligare optimera drift och rutt.

  Tekniken som används i de självkörande lastbilarna gör det möjligt att optimera logistiken i gruvan på ett helt annat sätt än idag. Lastbilarna kan gå i kontinuerlig drift, och genom exakt ruttplanering och jämn hastighet slipper man köbildning och kan korta tiderna för lastning och lossning. Vid sprängning måste förarna i vanliga fall vänta på att gruvgången vädras innan malmen kan lastas, men med en självkörande lastbil finns inga sådana restriktioner. Allt detta betyder att varje lastbil kan utnyttjas effektivare och utföra fler transportuppdrag under varje skift. Fordonen blir en integrerad del av gruvans totala produktionssystem. Med ett smidigare transportflöde och jämnare hastighet följer också en lägre bränsleförbrukning och mindre slitage. 

  Testerna med självkörande fordon är ett av flera forsknings- och utvecklingsprojekt där Volvo undersöker möjligheterna att göra lastbilarna mer autonoma. Flera av de system som finns i dagens Volvo-lastbilar, till exempel adaptiv farthållare (ACC), verkar i samma riktning. Med den snabba tekniska utveckling som nu pågår kommer fler lösningar som i allt högre grad avlastar föraren successivt att introduceras på marknaden. Självkörande lastbilar kan så småningom bli ett viktigt komplement för till exempel gruvtransporter, men för transporter på allmän väg kommer föraren också i fortsättningen att spela en huvudroll.

  KATEGORIER:
  Volvo FMX, Lastbilar & teknik, Gruvdrift
  TAGS:
  autonoma fordon, autonoma bilar, självkörande, Boliden, gruva

  Kommentarer

  RSS
  BESÖK DATORVERSIONEN