Search
  2016-09-14

  Trojanska hästar, slangning och hotspots – godsstölderna ökar

  Godsstölderna från tunga transporter har fördubblats i Sverige under det senaste decenniet. Men trots att kunskaperna om brotten är stora görs få investeringar för att öka säkerheten. Det blir därför mycket upp till enskilda åkeriägare och förare att själva minska risken att utsättas för brott.

  Platserna där de flesta svenska godsstölder sker är i dag välkända av polisen. Det är främst vid terminaler och hamnar och på rastplatser längs med riksvägarna, vid så kallade hotspots. Men även uppställningsplatser utanför grossister är utsatta.

  De allra flesta godsstölder sker på ensliga rastplatser medan föraren sover eller när lastbilen står obemannad. Tjuvarna passar då på att lasta över godset till ett annat fordon och kör det sedan vidare till ett lager. Enligt polisen är det inte ovanligt att tjuvarna sedan köper egna transporter för att frakta stöldgodset vidare till en köpare, och risken att bli stoppad är liten. Bytet kan vara allt från rakhyvlar, vitvaror, läkemedel och elektronik – till färsk fisk!

  – Brottsligheten är organiserad och vi tror att den utförs av ett ganska litet antal aktörer. Ofta finns en köpare redan innan stölden begås. Exempelvis en närbutik som köper billigt och säljer till rabatterat pris och som dessutom tar ut moms som stannar i egna fickor, säger Håkan Carlsson, chef för polisens nationella transportsäkerhetsgrupp.

  Förra året anmäldes nära 1 800 godsstölder och 8 000 dieselstölder i Sverige, men mörkertalet är stort. Detta gäller inte minst dieselstölderna där självrisken är så hög att det knappast är värt besväret att anmäla. Något som i sin tur försvarar polisens arbete med att identifiera ligorna bakom brotten.

  Att det är svårt att få bukt med stölderna beror även på de svenska transporterna färdas över stora geografiska områden, samt att det finns få säkra rastplatser.

  – Det stora problemet är att ingen vill betala för säkra rastplatser. Den hårda konkurrensen i branschen pressar fraktpriserna och säkerheten blir därför ofta förarens egen sak att lösa, säger Håkan Carlsson.

  Han får medhåll av Arne Lindeberg som är sakkunnig inom ITS, Intelligenta Transportsystem på Trafikverket, den statliga myndighet som ansvarar för de svenska rastplatserna.

  – Syftet med rastplatser och parkeringsfickor är att värna om trafiksäkerheten genom att se till att förarna kan ta en paus under färden. Det finns privata aktörer som erbjuder parkering med förhöjd säkerhet men då måste man vara beredd att betala en slant, säger han och tillägger:

  – Det som kan föra utvecklingen i rätt riktning framöver är att den ökande trängseln på vägarna leder till ett större behov av att planera och följa upp transporterna.

  En transportdistributör som redan lägger fokus vid planeringen av sina körningar är Schenker, och bolagets säkerhetschef Mikael Schwartz menar att fasta rutiner och regler har gett bra resultat med få stölder.

  – Det handlar mycket om att inte låta fordonen stå helglastade och parkerade längs med vägarna. Vi har även egna terminaler och nätverk av säkerhetsparkeringar med larmade ytor och är snabba på att rapportera om nya ”hotspots”. Genom snabba avlösningar av förare försöker vi också hålla lastbilarna rullande, säger han. 

  Bättre kontroll och kvalitetssäkring är något som också försäkringsbolagen rekommenderar sina kunder. Peter Håkansson, regionchef för Volvia Lastbilsförsäkring, menar att åkerierna själva kan förebygga många brott genom att ha en bra policy och bestämda rutiner, exempelvis för hanteringen av nycklar och rapportering om misstänkta aktiviteter vid lastning och lossning, samt ute på vägarna. 

  – Många åkerier är bra på detta och andra kan förbättra sig, säger han. 

  Även Stig Boman, Global Safety & Security Feature Manager för Volvo Lastvagnar, tror starkt på rutiner, men även på att kombinera detta med tekniska hjälpmedel som gör det svårare för tjuvarna. 

  – Volvo Lastvagnar erbjuder bland annat startspärr, alarm, laminerade sidofönster samt lås till frontlucka och tanklock. Det finns också olika typer av spårningsutrustning, och här kan jag rekommendera vår egen mobilapp My Truck som möjliggör åtkomst till lastbilen var du än befinner dig, säger han och tillägger:

  – Last- och dieselstölder följer samma logik som stölder i hus. Har du ett bättre skydd än grannen så ökar sannolikheten att slippa bli utsatt för brott.

  Text Per Sundström Foto Sören Håkanlind/Polisen

  TAGS:
  stölder, godsstölder, rastplats, säkerhet, dieselstölder, inbrott, lastbilschaufför, lastbilshytt, släp, stöldgods, brott

  Kommentarer

  RSS
  BESÖK DATORVERSIONEN