Search
  2016-06-28

  Så fungerar det: Aerodynamik

  Luftmotståndet har en stor inverkan på bränsleförbrukningen. Genom att minska luftmotståndet sparar Volvo Lastvagnars senaste aerodynamiska förbättringar även bränsle och kostnader.

  Stötfångarspoiler

  Eftersom lastbilen är så ojämn på undersidan är det bra att undvika alltför kraftiga luftströmmar här. Detta möjliggörs genom att man i stället leder bort den accelererade luftströmmen med hög hastighet (orange–rött) utmed fordonets sidor.  Detta sköter den optimerade stötfångarspoilern, som även utformats för att ge tillräcklig markfrigång.

  Luftavvisare

  Syftet med luftavvisarna är att leda bort luftströmmen från släpets framkanter och skapa en mjuk övergång mellan dragbilen och släpet, samt en luftström som ligger nära den omgivande luftströmmen i hastighet (gult). Särskilt luftavvisarnas hörnområde har stått i fokus för optimeringen. 

  Hjulhusområde

  I hjulhusområdet uppstår stora aerodynamiska förluster då den mycket turbulenta virvelströmmen med låg hastighet (blått–grönt) från det roterande hjulet möter den laminära luftströmmen utanför, med sin högre hastighet (gult–rött). För att dessa förluster ska minimeras är hjulen och hjulhusens omkrets bättre matchade för att varje hjuluppsättning ska optimeras.

  Stänkskärmar

  Syftet med stänkskärmar och stänkskydd är att skydda andra fordon från stänk när lastbilen kör på blöt vägbana. Men de orsakar även aerodynamiska förluster, och bör inte vara bredare än nödvändigt. Bilden ovan visar hur luft med hög hastighet (rött) sveper förbi detta område. Genom att man optimerar bredden på stänkskärmar och stänkskydd kan bränsleekonomin förbättras.

  KATEGORIER:
  Volvo FH16, Volvo FH, Lastbilar & teknik, Spara bränsle, Branschen, Fjärrtransport
  TAGS:
  Aerodynamik, luftmotstånd, EURO 6, bränsleeffektivitet, nya produkter, bränsleekonomi, bränslebesparing

  Kommentarer

  RSS
  BESÖK DATORVERSIONEN