Search
  2016-06-28

  Minska motståndet

  Bränslet står för omkring en tredjedel av ett åkeris kostnader. Med ökad aerodynamisk prestanda i kombination med den nya EURO 6 steg C-motorn gör Volvo Lastvagnar det nu möjligt för kunder som kör fjärrtransporter och regionala transporter att nå bränslebesparingar på upp till tre procent.

  När en lastbil körs i konstanta hastigheter på 60–90 km/h är luftmotståndet en av de faktorer som har störst inverkan på bränsleförbrukningen. Volvo Lastvagnar har därför under många års tid satsat på förbättringar av aerodynamiska prestanda. Bland annat bedrivs ett antal projekt kring olika tillämpningar som kan minska luftmotståndet väsentligt, och som kommer att introduceras stegvis på marknaden under kommande år.

  Några av resultaten från detta arbete är de aerodynamiska förbättringar som lanserades under våren 2016, såsom optimeringen av stötfångarspoilrarna, luftavvisarna, hjulhusområdet och stänkskärmarna på Volvo FH. Tillsammans med den nya EURO 6 steg C-motorn infördes dessa förbättringar som standard i den nyproducerade Volvo FH-modellen från juni 2016.

  – Redan när nya Volvo FH lanserades 2012 hade ett omfattande utvecklingsarbete gjorts för att minska luftmotståndet, men utan att göra avkall på alla andra krav som våra kunder ställer. Sedan dess har vi vridit och vänt på vartenda område på lastbilen för att se var en förbättring skulle ge allra störst resultat, säger Anders Tenstam, teknisk specialist inom aerodynamik.

  En översyn av de olika förlustområdena och deras förbättringspotential utfördes med hjälp av vindtunneltester och dator­simuleringar. Därefter gällde det att se till att tekniken för de olika funktionerna kunde produceras med rätt kvalitet och till en rimlig kostnad.

  – Att arbeta med utveckling av avancerad teknik handlar om att försöka förutse våra kunders framtida behov och att säkerställa att tekniken de vill ha finns tillgänglig när regelverken och kostnadsnivåerna möjliggör en marknadsintroduktion, säger Anders Tenstam.

  På senare år har den tekniska utvecklingen gett Volvo Lastvagnar nya möjligheter att förbättra aerodynamiska prestanda i sina produkter. Bränslekostnader som hela tiden stiger och en ökad medvetenhet kring klimatfrågor tvingar kunderna att kräva mer bränslesnåla fordon. Denna utveckling mot högre bränsleeffektivitet går hand i hand med Volvo Lastvagnars filosofi om att varje droppe bränsle räknas. 

  Efterfrågan på bränsleeffektivitet påverkar även motorutvecklingen: 

  – Vi strävar hela tiden efter att uppfylla strängare myndighetskrav på renare motorer utan att det påverkar körbarheten. Prestanda, produktivitet och körbarhet är extremt viktigt för våra kunder och deras förare. Vi har alltid fokuserat på att uppfylla dessa krav, men det får samtidigt inte ske på bekostnad av bränsleförbrukningen. Tvärtom, säger Mats Franzén, produktchef för Volvo ­Lastvagnars motorer.

  För Volvo Lastvagnar har införandet av EURO 6 steg C resulterat i ett antal olika optimeringar för D11-, D13- och D16-motorerna, till exempel kolvar med mindre friktion mot cylinderfodret, en ny och förbättrad turbokompressor och en optimerad kamaxel. Tillsammans med ett antal förbättringar i programvaran möjliggör detta lägre bränsleförbrukning utan att motorprestanda påverkas.

  – Med vår EURO 6 steg C-motor tar vi ytterligare ett stort steg närmare framtidens energieffektiva transporter. Det är en produkt som kommer att ge kunderna viktiga fördelar i form av lägre bränslekostnader med bibehållna prestanda och alltså resultera i större vinstmarginaler, säger Mats Franzén.

  För många av dagens åkeriföretag står bränslet för en tredjedel av de totala kostnaderna. Ett åkeri som satsar stort på att sänka sin bränsleförbrukning är Jastim SP i Warszawa i Polen. Jastims största kunder är Schenker, Ikea och DHL, tre företag som värderar miljöhänsyn högt, vilket sätter press på leverantörerna att ständigt minska sin bränsleförbrukning.

  För tre år sedan, innan Jastim hade köpte några nya Volvo FH-lastbilar, låg företagets genomsnittliga bränsleförbrukning på mellan 31 och 32 liter per 100 kilometer. I dag, med Volvo FH-lastbilar och medföljande ekokörningsprogram, är den nere på 26 liter. Enligt dem själva kör deras bästa förare med en snittförbrukning på 24 liter och om de topografiska och aerodynamiska förhållandena är gynnsamma kan förbrukningen till och med bli ännu lägre.

  – Det som för tre eller fyra år sedan verkade helt omöjligt är i dag en självklarhet. Det var oerhört viktigt för oss att uppnå en sådan stor bränsleminskning. Faktum är att vi inte hade något val. Det var helt avgörande för vår firmas fortlevnad, säger Jastims ägare Jacek Słowiński.

  För att förbli konkurrenskraftigt förnyar hans företag ­regelbundet vagnparken och specifikationerna för Volvo­lastbilarna brukar vanligtvis innehålla de senaste funktionerna för bränsleeffektivare körning.

  – Vi är intresserade av alla nya tekniska framsteg. Om man utgår från den mängd bränsle som vi förbrukar varje månad motsvarar en ytterligare bränslebesparing på upp till tre procent tusentals liter för oss, säger Jacek Słowiński.

  Jastim kan ses som en typisk fjärrtransportkund till Volvo Lastvagnar med starkt fokus på att spara bränsle. Åkeriets specifikationer har därför använts som utgångspunkt vid utvecklingen av det nya aerodynamikpaketet. Syftet är att skapa en idealisk anpassning för de kunder som kör med en relativt konstant hastighet mellan 60 och 90 km/h och som därmed drar störst fördel av en aerodynamisk förbättring. Exakt hur stora besparingar som kunderna kan uppnå beror på deras specifika krav och specifikationer, vilket i sin tur styrs av vägförhållandena på rutterna där fordonen körs.

  Anders Tenstam på Volvo Lastvagnar är nöjd med att ett nytt och flexibelt aerodynamikpaket för fjärrtransportkunder nu kan introduceras på marknaden. Han ser en stor potential för ytterligare förbättringar, men framhåller samtidigt att ny teknik också måste förankras med lagstiftning för att kunna etableras.

  – I dag utgör många länders bestämmelser om fordonslängd en begränsning för hur långt vi kan nå med aerodynamiska prestanda. Om dragbilslängden inte räknades in i ekipaget skulle en hyttkonstruktion med bättre aerodynamisk utformning kunna införas. Dagens hytt är i själva verket resultatet av en fin balansgång mellan rådande regelverk och olika funktioner, både invändigt och utvändigt. En mer aerodynamisk hytt skulle exempelvis skapa mer potential nedströms på fordonet tack vare mindre påtaglig storskalig turbulens som stjäl energi i fronten, säger han.

  Anders Tenstam understryker dessutom att släpen är ett område där betydande aerodynamiska förbättringar kan göras. I framtiden skulle detta också leda till ett närmare samarbete med kunderna i arbetet med att utforma hållbara transportlösningar som innefattar hela fordonet och inte bara själva lastbilen. Detta i sin tur kräver att praktiska lösningar utvecklas både på teknisk nivå och på affärsnivå.

  – Genom vårt utvecklingsarbete har vi sett att det skulle kunna vara möjligt att uppnå samma aerodynamiska effektivitet som hos personbilar genom att satsa på strategiska områden på fordonet, samarbeta när det gäller ändringar i gällande lagstiftning och ta ett helhetsgrepp om fordonet. Detta skulle, inom en inte alltför avlägsen framtid, kunna betyda nästan en halvering av luftmotståndet jämfört med dagens lastbilar, säger Anders Tenstam. 

  Text Linda Thomsen Högfeldt Foto Arne Edström, Sören Håkanlind 3D Daniel Tegeland

  KATEGORIER:
  Volvo FH16, Volvo FH, Lastbilar & teknik, Spara bränsle, Branschen, Miljö, Distribution, Fjärrtransport
  TAGS:
  Aerodynamik, luftmotstånd, EURO 6, bränsleeffektivitet, nya produkter, bränslebesparing, bränsleekonomi

  Kommentarer

  RSS
  BESÖK DATORVERSIONEN