Search
  2016-06-28

  Tips och trick: Lastsäkerhet

  Oavsett om din last består av sand eller tunga maskiner, så är lastsäkerhet mycket viktigt.

  1. Planering och förberedelser

  Tänk på att om möjligt lasta i omvänd ordning mot hur lasten ska lossas, så slipper du surra om och säkra last i efterhand. Använd rätt lastbil för uppdraget och lämpliga fästanordningar samt se till att lasten hålls säkert på plats. Tänk också på att placera lasten på ett sätt som ger lägsta möjliga tyngdpunkt. För hög vikt åt en sida ökar risken för vältolyckor och för högt lastad vikt fram eller bak riskerar att överlasta någon av lastbilens axlar.

  2. Kontroll före avfärd

  Innan du ger dig ut på en körning är du skyldig att kontrollera lastbilen och lasten. Är lastbilens vikt och dimensioner tillåtna och lämpliga för den planerade rutten? Följer du alla lagar och bestämmelser som gäller där du ska köra? I många länder straffas regelbrott hårt, och en snabb kontroll före avfärd är alltid en bra investering av din tid.

  3. Lossning

  Vid behov, kontakta mottagaren av din last när du är på ingång så att de är redo att hjälpa dig att lossa lasten när du kommer fram. Öppna dörrarna till lastutrymmet försiktigt och tänk på att föremål som kan ha lossnat under transporten kan ramla ut. När lasten har lossats är det bra om du samlar ihop alla band, fästanordningar och annan utrustning för lastsäkring och kontrollerar att de är felfria innan du stuvar undan dem på en säker plats inför nästa transport.

  4. Ute på vägarna

  Framförhållning är nyckeln till säker och effektiv körning, särskilt när du kör med tung last. Genom att ligga steget före är det mindre troligt att du behöver göra häftiga inbromsningar eller plötsliga undanmanövrer på grund av oförutsedda hinder. Framförhållning sparar dessutom bränsle!

   Närma dig alltid kurvor och rondeller i tillräckligt låg hastighet, särskilt om lastbilen är högt och tungt lastad. När du bromsar med tung last ska du räkna med längre bromssträcka. Plötsliga inbromsningar ökar dessutom belastningen på band och fästanordningar.

  Text Nic Townsend  Illustration Dan Hambe

  KATEGORIER:
  Övrigt, Säkerhet, Spara bränsle, Övrigt
  TAGS:
  Förarutmaningen, lastsäkerhet, tips, trick, lastsäkring, tyngdpunkt

  Kommentarer

  RSS
  BESÖK DATORVERSIONEN