2011-11-25

  Grön lackering

  Volvo Lastvagnars hyttfabrik i Umeå har ett utbud på över 850 kulörer. Men fabriken är ändå stoltast över att inneha världens mest miljöanpassade måleri.

  På fabriken i Umeå är ingenting omöjligt när det är dags för kunden att välja färg.

  – En kund var på besök här och hade sin fru med sig, säger Denny Westerlund på fabrikens informationsavdelning. Hon var lastbilsförare. När vi frågade vilken färg han ville ha, vände han sig till hustrun. Hon blev nog lite paff av frågan, men efter en stund höll hon fram sina målade naglar och sa »Jag vill ha hytten i den här färgen«.

  Sagt och gjort. De fick ta ett prov från nagellacket och testa sig fram, berättar Denny Westerlund.

  – Hon fick en hytt som matchade naglarna till slut. Det är naturligtvis ett extremt exempel, men ger ändå en fingervisning om vad vi kan göra.

  Men det som man är mest stolt över är miljöarbetet. Under många år har man satsat ytterst målmedvetet på att bli ett måleri som håller världsklass både vad gäller utsläpp av lösningsmedel till luft och energieffektivitet. Varje led i processerna har kartlagts in i minsta detalj. Alla har uppmuntrats att komma med förslag och idéer och stora investeringar har gjorts.

  Och det har gett resultat. Mellan 1999 och 2008 reducerades energiförbrukningen med 30 procent. Trots att siffran i sig är häpnadsväckande, blir den det än mer eftersom omfattningen av lackeringen har blivit betydligt större under samma period. Ett av skälen till det är att plastdetaljerna, som tidigare målades i fabriken i Belgien, numera målas här.

  – När de inte målas på samma ställe är det oerhört svårt att få dem i exakt samma nyans som resten av hytten. Därför valde vi att ta hem det, säger Hans Wenngren, processansvarig för ytbehandling.

  Energibesparingarna har skett genom återanvändning av luft i såväl sprutboxar som lokaler. Luften i lokalerna används som tilluft i processen, och luften i sprutboxarna återanvänds till cirka 75 procent. Det har gjort att behovet av tillförd uteluft har minskat drastiskt. Även bättre driftsplanering med nedstängningar av anläggningar vid exempelvis driftstörningar eller när det uppstått luckor i hyttflödet har bidragit till att minska energiförbrukningen. Andra energibesparande åtgärder är installation av energieffektiva elmotorer.

  – Vi började också samlackera plasten med hytten. Det gjorde att temperaturen i lackhärdnings-ugnarna behövde minskas med drygt 50 grader, vilket självklart reducerade behovet av energi. Och eftersom vi behöver lägre temperatur kunde vi dessutom gå från gasol till fjärrvärme för ugnsuppvärmningen, säger Hans Wenngren.

  Fjärrvärme har också ersatt olja i uppvärmningen och nu ska den resterande gasolen i efterförbränningsanläggningarna ersättas med DME producerad från biomassa. Men en av de mest spektakulära energibesparingarna är ändå kylningen i fabriken. Precis utanför måleriet ligger Umeälven och under den rinner en underjordisk isälv som oavsett årstid är kall. Det kalla vattnet pumpas i en två kilometer lång rörledning in i fabrikens eget ledningssystem.

  – Vattnet använder vi sedan i olika kylsystem. Det har gjort att vi kunnat byta ut många kylmaskiner med köldmedier som freon, säger Hans Wenngren.

  I flera olika omgångar har måleriet moderniserats och produktionen effektiviserats vilket lett till att förbrukningen av färg och lösningsmedel samt utsläppen till luften minskat rejält. 1988 var dessa utsläpp cirka 70 gram per kvadratmeter hyttyta.

  – I dag är motsvarande siffra mindre än tio gram, vilket är en bra bit under EU:s gränsvärde på 55 gram per kvadratmeter. Även om vi har en bit kvar att gå, är vi mycket nöjda med det arbetet vi har gjort, säger Hans Wenngren.

  Text Jenny Palm  Foton Sören Håkanlind

  KATEGORIER:
  Övrigt, Miljö, Övrigt
  TAGS:
  Umeå, Sverige, lackeringsverkstad, kulörer

  Kommentarer

  RSS
  BESÖK DATORVERSIONEN