Sökning
    Allt fler kvinnor söker sig till transportbranschen. Bland elever som studerar transportinriktade utbildningar i gymnasieskolan är 18 procent tjejer, och antalet ökar stadigt.

    Var tionde nyanställd förare är en kvinna

    Drygt 1100 svenska åkerier har svarat på TYAs arbetskraftenkät. Bland annat framkommer det att mer än var tionde förare (cirka 12 procent) som...

    RSS
    BESÖK DATORVERSIONEN