Sökning
    Drygt 2,500 nya lastbilsförare behövs till branschen som helhet under de kommande sex månaderna.

    Vart fjärde svenskt åkeri behöver nyanställa

    Behovet av lastbilsförare är fortsatt stort, visar en ny undersökning från TYA. Av de drygt 800 åkerier som svarat på enkäten uppger 24 procent att...

    RSS
    BESÖK DATORVERSIONEN