Search
    De flesta svenska godsstölderna sker i dag vid terminaler och hamnar och på rastplatser längs med riksvägarna, vid så kallade hotspots. I första hand sträckorna Malmö–Jönköping–Stockholm och Malmö–Göteborg–norska gränsen.

    Trojanska hästar, slangning och hotspots – godsstölderna ökar

    Godsstölderna från tunga transporter har fördubblats i Sverige under det senaste decenniet. Men trots att kunskaperna om brotten är stora görs få...

    RSS
    BESÖK DATORVERSIONEN