Search
  Novi I-Shift menjač pomaže kod manevrisanja teškim teretima u teškim uslovima i savršen je za veliki broj preciznih poslova.

  Prebacivanje u niže stepene prenosa

  Predstavljen je novi član I-Shift porodice: I-Shift menjač sa sporohodnim stepenima prenosa. Novi stepeni prenosa omogućavaju kretanje iz mesta sa...

  • 12.4.2016
  RSS
  PREĐITE NA RAČUNARSKU VERZIJU