2011.11.25.

  Videi draudzīga krāsošana

  Volvo Trucks kabīņu rūpnīca Ūmeo var piedāvāt klientiem vairāk nekā 850 krāsu toņu. Tomēr lielākais rūpnīcas lepnums ir krāsošanas cehs – videi visdraudzīgākais pasaulē.

  Brīdis rūpnīcā Ūmeo: klientam jāizvēlas krāsas tonis – un tad pilnīgi viss ir iespējams.

  “Pie mums atnāca klients, un viņam līdzi bija arī sieva,” stāsta Denijs Vesterlands no rūpnīcas preses dienesta.
   “Viņa bija kravas automašīnas vadītāja. Kad mēs klientam pajautājām, kādas krāsas automašīnu viņš gribētu, viņš vērsās pie sievas. Par šo jautājumu viņa nedaudz apmulsa, bet, brītiņu padomājusi, izstiepa roku, lai mēs aplūkotu nagu lakas krāsu, un teica: “Es gribu, lai kabīne būtu šādā krāsā.”

  Nekādu problēmu! “Rūpnīcas darbinieki noņēma viņas nagulaka paraugu, lai, mēģinot iegūt vajadzīgo krāsas toni, zinātu, kādai jāizskatās automašīnai,” turpina Denijs Vesterlands.

  “Viņa tiešām tika pie kabīnes, kas bija tādā pašā krāsā kā viņas nagi. Šis, protams, ir diezgan ekstrēms piemērs, taču parāda mūsu plašās iespējas,” viņš piebilst.  

  Lielākais rūpnīcas lepnums tomēr ir darbs apkārtējās vides aizsardzības jomā. Jau daudzus gadus esam krietni pūlējušies, lai izveidotu pasaules klases krāsošanas cehu, kur būtu zems šķīdinātāju emisiju līmenis un augsta energoefektivitāte. Katrs izstrādes posms un katra sīkākā tā detaļa tikusi rūpīgi uzraudzīta. Mēs iedrošinājām ikvienu darbinieku izteikt priekšlikumus un ierosinājumus, un ceha izveidē tika ieguldīts ļoti daudz līdzekļu.

  Tāpēc arī darba rezultāti ir labi. No 1999. līdz 2008. gadam enerģijas patēriņš ir samazinājies par 30 procentiem. Lai gan šis sasniegums jau pats par sevi ir lielisks, tas ir vēl īpašāks, jo šajā pašā laikposmā ievērojami pieauga arī krāsošanas ceha darbu apjoms.

  Lai taupītu enerģiju, izmantotais gaiss tika atkārtoti lietots gan krāsošanas kabīnēs, gan citās vietās. Gaiss no citām rūpnīcas daļām tiek izmantots kā pieplūdes gaiss apstrādes zonā, un aptuveni 75 procenti no gaisa krāsošanas kabīnēs tiek lietoti atkārtoti. Tādējādi vajadzīgais svaigā gaisa ieplūdes apjoms ir ievērojami samazinājies. Savukārt enerģijas patēriņu samazinājuši dažādi citi faktori, piemēram, labāks aprīkojuma izvietojums un pārdomāta aprīkojuma izslēgšanās shēma gadījumos, kad rodas darbības traucējumi vai tiek pārtraukts kabīņu ražošanas process. Pie enerģijas taupīšanas veidiem var pieskaitīt arī efektīvāku elektrodzinēju uzstādīšanu.

  “Korpusa plastmasas daļas mēs sākām krāsot līdztekus pārējai kabīnei. Tāpēc krāsu nogatavināšanas krāsnīs temperatūra bija jāsamazina par vairāk nekā 50 grādiem, un arī tas samazināja rūpnīcas enerģijas patēriņu. Tā kā mums
  bija vajadzīga zemāka temperatūra, mēs krāsns apkurei varējām vairs nelietot sašķidrinātu naftas gāzi, bet izmantot centrālo apkuri,” stāsta Hanss Vengrens.

   Rūpnīcas dzeses sistēma neapšaubāmi ir viena no iekārtām, kas ietaupa apbrīnojami daudz enerģijas. Ūmes upe plūst tieši gar krāsošanas cehu, bet zem tā plūst pazemes ledus upe, kas visu gadu ir auksta. Divus kilometrus garš cauruļvads upes auksto ūdeni iesūknē rūpnīcas iekšējā ūdens apgādes sistēmā.

  “Šo ūdeni mēs izmantojam dažādos dzesēšanas procesos. Tāpēc mēs varējām aizstāt daudzas dzesēšanas iekārtas, kuru darbināšanai bija jāizmanto dažādi aukstumaģenti, piemēram, freons,” paziņo Hanss Vengrens.

  Krāsošanas cehs ir modernizēts, daudzi ražošanas procesa posmi kļuvuši efektīvāki, līdz ar to ievērojami samazinājies krāsas un šķīdinātāju patēriņš un to emisiju līmenis gaisā. Šādu emisiju līmenis 1998. gadā bija apmēram 70 grami uz vienu kabīnes virsmas kvadrātmetru.  

  “Pašlaik šis daudzums ir nepilni 10 grami, kas ir daudz mazāk par ES noteikto pieļaujamo emisiju līmeni – 55 gramiem uz kvadrātmetru. Lai gan mums ir vēl vairāk iespēju, esam ļoti apmierināti ar līdz šim sasniegto,” piebilst Hanss Vengrens.

  Teksts: Dženija Palma (Jenny Palm)  Foto: Sērens Hokanlinds (Sören Håkanlind)

  KATEGORIJAS:
  Cita, Apkārtējā vide, Cita
  TAGS:
  Ūmeo (Umeå), Zviedrija, krāsošanas cehs, krāsas
  RSS
  SKATĪT DARBVIRSMAS VERSIJU